PIT 28

14 marca 2023

PIT 28 nazywany jest również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i przysługuje określonej grupie podatników wskazanych przez ustawodawcę. Dowiedz się, kto i kiedy, a także na jakiej stawce ryczałtu może rozliczyć się Twoja firma.

Z ryczałtu nie można korzystać w następujących sytuacjach:

  1. opłacający podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
  2. korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
  3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
   1. prowadzenia aptek,
   2. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
   3. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
  4. wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów,
   z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
  5. podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
   1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
   2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub
    każdego z małżonków,
   3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   4. jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek
    dochodowy na ogólnych zasadach.
 1. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

  w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
  Jednak aby można było zastosować ryczałt, dochód nie powinien przekraczać dwóch milionów euro.

W 2023 roku dochody z najmu prywatnego uzyskane z działalności pozabiznesowej będą musiały być opodatkowane w formie ryczałtu, w porównaniu z możliwością rozliczania się na zasadach ogólnych przed 2022 rokiem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This