Jak rozliczyć dochody z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii?

10 listopada 2020

l

marsw

Dochody z Francji czy też z Niemiec rozlicza się inaczej niż te z Polski

Obywatele Polski pracujący lub mieszkający za granicą często gubią się w gąszczu przepisów i nie mają pojęcia jak rozliczyć się z fiskusem. W Polsce czy za granicą. A może i tu i tu?

Gdzie odprowadzić, spędzający sen z powiek, podatek.

Współcześnie, złożenie zeznania podatkowego nie jest wielkim wyzwaniem. Jeśli nasz pracodawca dopełnia wszelkich powinności, wystarczy wysłać zeznanie za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Jednak nie jest to takie proste, kiedy mamy do czynienia z dochodami z pracy uzyskanymi nie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale również poza jej granicami.

Zasadniczo jest tak, że polski obywatel (rezydent), niezależnie od tego gdzie pracuje i na jakich zasadach jest zatrudniony, podatki powinien odprowadzać w Polsce. Wyjątek stanowi tu zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego ze źródeł za granicą dla członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów międzynarodowych. Wyjątek rozszerza się również na członków rodzin takich osób, które pozostają z nimi we wspólnocie domowej. Ale muszą to być osoby niebędące obywatelami polskimi bez stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku.

W tej ustawie uregulowane są podstawowe pojęcia, które pozwolą nam odnaleźć się w gąszczu przepisów dotyczących podatku dochodowego. Tu również znajdziemy wiele cennych informacji dotyczących tego, jak różni się nasz sposób odprowadzania podatku w sytuacji, jeśli pracujemy i w Polsce, i za granicą, od sytuacji w której pracujemy i odprowadzamy podatki wyłącznie w Polsce. Dodatkowo ważnym aspektem dla rozliczeń podatku jest to w jakim kraju pracujemy.

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

Jeśli nasze miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium państwa polskiego, podlegamy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce. Oznacza to, że płacimy podatki w Polsce, niezależnie od tego, gdzie zarabiamy.

A co jeśli nie mieszkamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a np. wynajmujemy na stałe mieszkanie w Badan Baden czy pod Lionem i tam właśnie pracujemy? Wówczas podlegamy w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągnęliśmy na terytorium RP.

Wyjeżdżając z Polski na dłuższy czas. Rok, 5 lat. Powinniśmy złożyć w Urzędzie Skarbowym pismo, że odtąd naszym miejscem zamieszkania będzie inny kraj. Unikniemy dzięki temu nieprzyjemności i nękania przez Urząd Skarbowy, że mamy w Polsce uiścić podatek. Odtąd rozliczamy się tylko w kraju zamieszkania, a w Polsce odprowadzamy tylko podatek z dochodów osiągniętych tu w Polsce.

STUDIUM PRZYPADKU – podatki za pracę w Holandii

Holenderska skarbówka pobiera zaliczki na podatek dochodowy wg progresywnych stawek podatkowych. W Niderlandach zasadniczo mamy cztery progi podatku dochodowego. W zależności od podstawy opodatkowania zapłacimy od 34,7 do aż 52% całkowitej stawki.

Jak rozliczyć podatek z Holandii?

Jeśli jesteśmy rezydentem Polski, dochody z Holandii w Polsce musimy ujawnić zawsze. Nawet, gdy nie zarobiliśmy złotówki w Polsce. Wypełniamy wtedy PIT-36 + ZG za dany rok i wykazujemy dochody i podatek zapłacony za granicą. Dzięki temu podatek wyliczony w Polsce zostanie pomniejszony o ten zapłacony w Holandii. Zeznanie składamy do końca kwietnia roku następnego.

STUDIUM PRZYPADKU – zarobki i podatek dochodowy w Niemczech

Niemiecki system podatkowy, mimo iż nie słynie z niskich składek na ubezpieczenie społeczne, zakłada jednak kilka preferencyjnych opcji, z których warto skorzystać.

Jak rozliczyć podatek z Niemiec?

Kwota wolna od podatku w 2020 roku wzrosła i wynosi dla osoby samotnej (samodzielnie się rozliczającej i bez rodziny) 9408€. W przypadku małżeństw kwota jest dwukrotnie wyższa i wynosi 18816€. Jeśli więc samotnie czy wspólnie z małżonkiem nie osiągamy powyższych kwot dochodu, jesteśmy z podatków zwyczajnie zwolnieni. W Niemczech funkcjonują również zwolnienia od podatku dla osób posiadających dzieci i tak od stycznia 2020 roku dla rodziców posiadających jedno dziecko i składających wspólnie zeznanie podatkowe kwota wolna to 5172€.

Podatek dochodowy w Niemczech (Lohnsteuer), ustalany jest na każdy rok podatkowy, na podstawie progów podatkowych i odpowiadających im stawek.

Podatek dochodowy zależy od źródła pochodzenia przychodów i tak mamy:
– dochody z tytułu zatrudnienia lub wynajmu nieruchomości
– dochody z udziału w spółkach (akcyjnych lub skarbowych)
– dochody z inwestycji lub oszczędności.

Oczywiście osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie Polski nie musi, a nawet nie może być opodatkowana dwukrotnie, co umożliwia zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do rozliczeń stosujemy wtedy metodę wyłączenia z progresją.

Przy tej metodzie jest nieco inaczej niż przy dochodach z Holandii. Tu jeśli nie zarobiliśmy w ogóle nic w Polsce, nie musimy ujawniać dochodów z Niemiec . Ponadto, nie musimy wypełniać w Polsce żadnego zeznania. Jednak jeśli w Polsce zarobimy choćby złotówkę, wtedy musimy w Polsce złożyć zeznanie PIT-36 + ZG i wykazać dochody z Polski i z Niemiec.

W takim zeznaniu bierzemy pod uwagę dochody osiągnięte w Niemczech (bez podatku). One wpływają nam na stopę procentową jaką będą opodatkowane nasze dochody w Polsce.

Tak sama zasada dotyczy dochodów zarobionych w następujących krajach: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Finlandią, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Węgrami, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

STUDIUM PRZYPADKU – jak rozliczyć dochody z Francji

W 2020 roku kwota wolna od podatku we Francji została podniesiona do 10064€ rocznie. Przy czym warto wspomnieć, że francuski system podatkowy słynie z prorodzinnego nastawiania, stąd płacąc podatki we Francji można się ubiegać o liczne ulgi np. w związku z edukacją dzieci, kosztami utrzymania członków rodziny czy np. ze względu na zakup ekologicznych instalacji grzewczych. Oczywiście wszystko to dotyczy sytuacji, w której zarabiamy i rozliczamy się na terenie Francji.

Jak rozliczyć podatki z Francji?

STUDIUM PRZYPADKU – podatki za pracę w Wielkiej Brytanii

Sytuacja związana z pracą na terenie Zjednoczonego Królestwa, zmieniła się od momentu rezygnacji Wielkiej Brytanii z uczestnictwa w strukturach unijnych. Co prawda przepisy dotyczące pracowników pochodzących z terenu Unii Europejskiej nie do końca są jeszcze doprecyzowane, jednak już widać, że sporo się zmieni. Rozliczenie podatku za ostatnie lata może być więc dla Polaków, tak samo jak obywateli innych krajów unijnych, nieco utrudnione.

Jak rozliczyć dochody z Anglii

Wysokość płaconego podatku dochodowego z tytułu pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa będzie wynikać ze statusu podatkowego, jaki posiadamy, a możemy być:
– nierezydentem – opodatkowanym wyłącznie od dochodów pozyskiwanych w GB
– rezydentem – opodatkowanym z tytułu dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii oraz od dochodu za pracę wykonywaną poza granicami GB, ale wpłacanym lub przekazywanym na terenie Wielkiej Brytanii
– zwykłym rezydentem – opodatkowanym co do zasady od całości dochodów, czyli zarówno tych uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami.

Mimo iż pozornie stawka podatku w Zjednoczonym Królestwie może wydawać się wysoka, relatywnie w stosunku do polskich przepisów jest bardzo preferencyjna.

W rozliczeniu podatków od dochodów wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Często prace sezonowe wyjątkowo korzystnie jest rozliczać za granicą, ale z drugiej strony nie zawsze można to uczynić (z uwagi na okres przebywania poza granicami Polski, jeśli to w RP zamieszkujemy na stałe).

Jak widać rozliczenia dochodów z zagranicy nie są łatwe. Wymagają fachowej wiedzy, aby nie popełnić kosztownych błędów. Twoje biuro rachunkowe zajmuje się rozliczaniem i pomocą w wypełnianiu takich właśnie zeznań. Jeśli zgłosicie się Państwo do nas (wszystko załatwiamy mailowo), nasze biuro nie tylko wyliczy obowiązujący podatek, ale i wyśle za Państwa całe sporządzone zeznanie.

Życzymy Państwu wielkich zarobków w Polsce jaki i poza granicami naszego kraju. Powodzenia 🙂

Jak przydatne były informacje na tej stronie?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Oceń ten post jako pierwszy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This